Russia-Super Power in the Black Sea: From Strategic and Economic Aspects

Authors: 
Nuri Demirel
DOI Number: 
doi.org/10.31039/jomeino.2018.2.1.3
Abstract: 
The Black Sea region occupies an important place in history, because of its geographical, historical, geopolitical, geostrategic, geoeconomic and geo-ethnic location. Great Powers have been and continue to be of interest to it. The growing energy needs of the world and the availability of energy reserves in the Black Sea aroused the interest of the great powers. This interest will be caused by the distribution of energy resources in the future, which will become one of the reasons for the Third World War. In a global world where technology is developing at a rapid pace, as a result, in the Black Sea region, as well as in the weakest forces, intelligent games are being thought of in the world where chess pieces will be rearranged. With the end of the Cold War period, the effect of Russia declined in the Black Sea region, but with the Crimea's accession to Russia on March 17, 2014, the balances in the Black Sea changed again in favor of Russia. This article will examine the Black Sea region and its importance, the situation in the Black Sea before and after the cold war period, Russia's position in the Black Sea, new strategies and reactions that are changing in the Black Sea region, after the Crimea joined Russia, Russian-Ukrainian relations affecting region, Turkish-Russian relations, as well as Russia's relations with the European Union (EU) and with NATO (North Atlantic Treaty Organization, North Atlantic Treaty Organization)
Keywords: 
Black Sea, Energy, Super Power, Russia, Crimea.
Full Text: 
File download
References: 

Ağcan, K. (2007). “The South Caucasus Policy of the EU (Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya Politikası)”, Strategic Analysis (Stratejik Analiz), ASAM, Vol.7, No.81, p.44.

Ağır, O. (2016). “Evaluation of ‘Russia-Ukraine Crisis’ in Relation to Eurasian Economic Union (Rusya-Ukrayna Krizi’nin Avrasya Ekonomik Birliği Bağlamında Değerlendirilmesi)", Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol.6, No.2, pp.23-42.

Aras, O.N. (2008). Azerbaycan’ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi (Azerbaijan's Caspian Sea Economy and Strategy), Derin Yayınları, İstanbul, 2008.

Aras, O.N., Öztürk, M. and Erdoğan, E. (2014). “Türkiye’nin Komşu ve Çevre Ülkelerle Dış Ticaret Stratejisi Çerçevesinde Karadeniz ve Balkan Ülkeleri ile Dış Ticaret Performansı” (Turkey’s Foreign Trade Performance with Black Sea and Balkan Countries in the Contex of Foreign Trade Strategy with Neighbouring and Surrounding Countries”, Black Sea and The Balkans Economic and Political Studies Symposium, Zonguldak, pp.146-160.

Aras, O.N. and Öztürk, M. (2015). "1998 Rusya Krizi: Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Tıkanma" (1998 Ryssian Crisis: Congestion in the Transition to the Market Economy), İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, pp.241-272.

Aydın, M. (2004). Europe’s Next Shore: The Black Sea Region after EU Enlargement, Occasional Papers, No.53, June, Institute for Security Studies, Paris.

Başlamış, C. (2014). “Kırım'la Yetinecek mi?”, Deutsche Welle Türkçe, Retrieved November 04, 2017, from http://www.dw.com/tr/k%C4%B1r%C4%B1mla-yetinecek-mi/a-17506296

BBC Türkçe. (2014). “Kırım Referandumunda Rusya'ya 'Evet'”, Retrieved November 04, 2017, from http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/03/140316_kirim_sonuc

Brzezinski, Z. (2005). Great Chess Board, Translation by Yelda Türedi, İnkilap Publication, Ankara.

Emerson, M., Aydın, S., Noutcheva, G., Tocci, N., Vahl, M. and Youngs, R. (2005). “The Unloved Debutant, European Union as a Promoter of Democracy in its Neighborhood”, CPS Working Paper, No.223, Center for European Policy Studies. Brussels.

Çavuşoğlu, M. (2017). “Kırım'ın İlhakını Kesinlikle Tanımıyoruz”, Retrieved November 04, 2017, from http://www.fortuneturkey.com/cavusoglu-kirimin-ilhakini-kesinlikle-tanim...

Davutoğlu, A. (2010). Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre Yayınları, İstanbul.

Demir, S. (2012). "Rethinking the Security of the Black Sea", A Review of the Black Sea, No.35, Ankara, pp.19-50.

Deutsche Welle. (2014). “AB, Kırım'a Yaptırımları Ağırlaştırdı”, Retrieved November 04, 2017, from http://www.dw.de/a-18140987

Gilchrist, K. (2017). “Merkel to Russia: We'll Let You Out of Sanctions When You Stop the Shooting in Ukraine”. Retrieved November 04, 2017, from https://www.cnbc.com/2017/08/29/angela-merkel-russia-sanctions-to-be-lif...

Goal (2014). “UEFA'dan Rusya'ya "Kırım" Yasağı”. Retrieved November 04, 2017, from http://www.goal.com/tr/news/238/avrupan%C4%B1n-di%C4%9Fer-ligleri/2014/1...

Ayman, G. and Ateşoğlu, G.N. (2001). “Değişen Uluslararası Koşullarda Strateji, Türkiye ve Komşuları”, Türk Dış Politikasının Analizi, Der: Faruk Sönmezoğlu, Der Yayınları, İstanbul. p.433.

Kamalov, I. (2007). “Can Russia be an Alternative to the EU?”, Strategic Analysis (Stratejik Analiz), No.81, p.55.

Kanbolat, H. (2007). “Revitalization of the Black Sea Economic Cooperation and Turkey”, Strategic Analysis (Stratejik Analiz), No.81, p.6.

Köseoğlu, B. (2014). “9 Soruda Kırım Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey”, Diken News, 16 March, http://www.diken.com.tr. (Accessed November 2, 2017).

Kramer, H. (2001). "The Change of Turkey", Translation by Ali Sirman, Timas Publications, İstanbul.

NATO (2014). “Nort Atlantic Council Statement on the Situation in Ukraine”. Retrieved November 04, 2017, from https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_107681.htm

CEO. (2017). “Parliamentary Assembly strongly supports Ukraine’s territorial integrity and national sovereignty”, Council of Europe, Retrieved November 04, 2017, from http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View EN.asp?newsid=4908&lang=2&cat=17

Radikal. (2014). “Obama'dan Kırım'a Yeni Yaptırımlar”, Retrieved November 04, 2017, from http://www.radikal.com.tr/dunya/obamadan_kirima_yeni_yaptirimlar-1255626

Somuncuoğlu, A. (2007). “Küresel Güçler Karadeniz’de Çarpışıyor”, Cumhuriyet Strateji Eki, Sayı.158, p.12.

Sönmezışık, B. (2014). “Kırım Türkleri Osmanlı'dır”, Retrieved November 04, 2017, from http://www.yenisafak.com/pazar-haber/kirim-turkleri-osmanlidir-23.03.201...

Suleymanov, E., Aras, O.N., Hasanov, F., (2016). “Economic and Strategic Expectations from Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project”, Academic Journal of Economic Studies, Vol.2, No.4, pp.23-37.

Oğan, S. (2006). “Küresel Mücadelenin Yeni Rekabet Alanı: Karadeniz”, 2023 Strateji Dergisi, No.61, pp.4-16.

Oktay, Emel G. (2006). "Türkiye’nin Avrasya’daki Çok Taraflı Girişimlerine Bir Örnek: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ", Uluslararası İlişkiler Dergisi, Vol.3, No.10, Ankara, pp.149-179.

Öztürk, M. and Aras, O.N. (2014). "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Türk Dış Ticaretine Yansımaları" (Organization of the Black Sea Economic Coorperation and its Reflection on Turkish Foreign Trade”, Black Sea and The Balkans Economic and Political Studies Symposium, Zonguldak, pp.237-246.

Üstün, G. (2006). “Karadeniz'de 80 Milyon Tonluk Petrol Umudu”, Milliyet, 6 May, p.12.

Yılmaz, S. (2007). "The Black Sea Change in Turkey", Journal of the Black Sea Studies, Autumn, No.15, pp.47-68.

Yapıcı, M.İ. (2011). “The Past, Presents and Future of Russia- NATO Relations (Rusya-NATO İlşkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını)”, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, III. Cilt, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Ankara,10-15 Eylül 2007, AKDTYK, Ankara 2011, pp.1451-1473.

 

Page: 
20-32.
Content Status: 
Published